Nová generácia medicínskeho prístroja pre neinvazívnu chirurgiu. Revolučný medicínsky prístroj, ktorý pracuje pomocou plazmatického oblúku pre ošetrenie dermálnej a e

HydraFacial® je veľmi účinný a zároveň šetrný kozmetický spôsob ošetrenia tváre, používaný luxusnými kozmetickými klinikami v Spojených štátoch.